[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศปี 61
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
เรื่อง : โรงเรียนบ้านบางเหรียงจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน เพื่อส่งเสริมทักษะในการเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยการปฏิบัติจริงให้กับนักเรียนทุกช่วงชั้น เน้นการปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้และสามารถพัฒนาตนเอง ในการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันเป็นอุดมการณ์สหกรณ์
โดย : patcharee
เข้าชม : 3161
พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

โรงเรียนบ้านบางเหรียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็น 1 ใน 50 โรงเรียนที่ได้รับการประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนรุ่นที่ 1 ประจำปี 2559  และได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ เมื่อปี 2557 จากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          นางสาวชุติมา  คล้ายบุตร   ครู โรงเรียนบ้านบางเหรียง  เล่าให้ฟังว่า  หลักสูตรสหกรณ์นักเรียน เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นโดยการปรับขยายรายละเอียดของเนื้อหาที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลาง  หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระที่ 3   เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานและการทำงานร่วมกันควบคู่การเรียนรู้ทฤษฏี   ซึ่งโรงเรียนบ้านบางเหรียง   ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ที่ต้องการให้สหกรณ์เป็นเรื่องต้องฝึกฝนตั้งแต่เด็กเล็กๆ  จะได้คุ้นเคยกับระบบสหกรณ์ ในระบบการทำงานร่วมกัน  เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่  เด็กเหล่านี้ก็จะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ของหมู่บ้าน  ของอำเภอ ของจังหวัดต่อไป  และจะเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพ  เพราะมีความรู้ความเข้าใจอย่างดีว่าการร่วมกันทำจะทำให้ไม่เสียเปรียบผู้อื่น  ทั้งการซื้อวัสดุดิบสินค้าที่ผลิตหรือสินค้าอุปโภค  ถ้ารวมกันจะประหยัดค่าใช้จ่ายและทำได้ดีกว่า โดยได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2539  เพื่อส่งเสริมทักษะในการเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยการปฏิบัติจริงให้กับนักเรียนทุกช่วงชั้น  เน้นการปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้และสามารถพัฒนาตนเอง  ในการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันเป็นอุดมการณ์สหกรณ์  ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  และจัดค่ายสหกรณ์ทุกๆปี  โดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ในรูปแบบของเกมส์  เพลง  นิทาน   โดยมีการดำเนินกิจกรรมแต่ละฝ่าย ประกอบด้วย   กิจกรรมร้านค้า  กิจกรรมออมทรัพย์     กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ  และกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและงานอาชีพ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนของโรงเรียนบ้านบางเหรียง  เป็นกิจกรรมของนักเรียนที่ตั้งขึ้น ดำเนินการโดยนักเรียน และมีนักเรียนเป็นสมาชิก ซึ่งสหกรณ์นักเรียนเปรียบเสมือนห้องแล็บหรือห้องปฏิบัติการ ให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการ  วิธีการ  และทดลองด้วยตนเองเป็นคณะกรรมการดำเนินงานเองทุกอย่าง เพื่อให้นักเรียนมีทักษะความเคยชินกับการทำงานร่วมกัน ปลูกฝังคุณธรรมในการดำรงชีวิตร่วมกัน  จุดมุ่งหมายสุดท้ายเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการช่วยตัวเอง เพื่อนำไปสู่การกินดีอยู่ดีมีสันติสุข 
          จากผลการดำเนินงาน  พบว่า นักเรียนมีความสุขในการดำเนินการ  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักการทำงาน ประหยัด ตรงต่อเวลา เอื้อเฟื้อ เสียสละ และมีวินัยในการทำงาน เห็นคุณค่าความสำคัญของงาน
          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบางเหรียง  ตั้งอยู่เลขที่  31 หมู่ 9 ตำบลพรุเตียว  อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่ 
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน  222 คน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  15 คน
                                       ข่าว...พัชรี  ชอบงาม / ภาพ... ชุติมา  คล้ายบุตร

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารจากโรงเรียน5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนบ้านแหลมสัก เลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย 27/พ.ค./2562
      นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนบ้านเขาทอง 27/พ.ค./2562
      โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป.กระบี่ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ ระดับเขตสุขภาพที่ 11 ปีการศึกษา 2562 รับโล่จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 7/พ.ค./2562
      โรงเรียนบ้านบกห้อง สังกัด สพป.กระบี่ ปลื้มผลโอเน็ตนักเรียนชั้น ป.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยทุกวิชา 4/เม.ย./2562
      นักเรียนอนุบาลกระบี่ ได้รับมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี ประพฤติดี โครงการ English Program จากนายแพทย์จิระศักดิ์-แพทย์หญิงนัยนา เพชรประสิทธิ์ 26/มี.ค./2562