[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

  

  หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
เรื่อง : สพป.กระบี่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย อำเภอเมืองกระบี่ ปีงบประมาณ 2560
โดย : patcharee
เข้าชม : 705
จันทร์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสายัณห์  ไกรนรา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เฝ้าระวังและส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย    อำเภอเมืองกระบี่ ปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในอำเภอเมืองกระบี่ มีความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ ประกอบด้วย พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง และครูของเด็กปฐมวัย โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองกระบี่ โรงเรียนละ 1 คน จำนวนกว่า 100 คน  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
          นายสายัณห์  ไกรนรา กล่าวว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาที่วางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บนรากฐานความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ที่ยั่งยืนและป้องกันปัญหาสังคมในระยะยาวโดยเน้นให้ครอบครัวเป็นแกนหลักในการพัฒนาเด็กให้ชุมชน และสังคม เป็นฐานที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาเด็ก จากแนวคิดเชิงทฤษฎีและผลการวิจัยด้านพัฒนาการเด็ก ได้แสดงว่า ปัจจัยแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่เหมาะสมสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ได้ รวมถึงการเติบโตของสมองสูงสุดในช่วงอายุ 0-6 ปี ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการ รวมทั้งเฝ้าระวังและส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาที่เหมาะสมกับวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จึงได้จัดโครงการพัฒนา พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ขึ้น เพื่อพัฒนานักเรียนปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุขต่อเนื่อง  โดยจะจัดทุกอำเภอ ๆ ละ 1 วัน มีอำเภอเมืองกระบี่  จัดเป็นอำเภอแรก ได้รับความอนุเคราะห์วิทยาการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  

                                                  ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม
                                                  ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com//ประชาสัมพันธ์ สพป.กระบี่

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่5 อันดับล่าสุด

      สพป.กระบี่ เป็นเจ้าภาพจัดทำข้อมูลครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร พ.ศ. 2561 เขตตรวจราชการที่ 7 22/พ.ค./2561
      จังหวัดกระบี่จัดอบรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จำนวน 350 คน จาก 50 โรงเรียน 21/พ.ค./2561
      สพป.กระบี่ เตรียมจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนจังหวัดกระบี่ 21/พ.ค./2561
      สภากาแฟการศึกษาจังหวัดกระบี่ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ย้ำหน่วยงานการศึกษายกระดับและพัฒนาการศึกษาในจังหวัด 11/พ.ค./2561
      สพป.กระบี่ ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เน้นย้ำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และยกระดับผลคะแนน O-NET และ NT ให้สูงขึ้น 11/พ.ค./2561