[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

  หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
เรื่อง : จังหวัดกระบี่จัดอบรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จำนวน 350 คน จาก 50 โรงเรียน
โดย : patcharee
เข้าชม : 953
จันทร์ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  อำเภอเมืองกระบี่  นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานเปิดการอบรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ) ให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 50 โรงเรียน จำนวน 350 คน ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 42  โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู  โรงเรียนละ 1 คน และนักเรียน 5 คน เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน สร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เยาวชน ประชาชนให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และมีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดแหล่งเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดำเนินการอบรมจำนวน 1 วัน ในรูปแบบการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้จริง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดกระบี่ และที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง และนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรให้ความรู้
          นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ กล่าวว่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้รับงบประมาณจากจังหวัดกระบี่ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดำเนินการจัดอบรมให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดกระบี่ 50 โรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้ ครู  บุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนในจังหวัดกระบี่ มีจิตสำนึกรักต้นไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ และได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมและศึกษาดูงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมต่อไป  เนื่องจากจังหวัดกระบี่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในอันที่จะให้ประชาชน เยาวชนได้เห็นความหลากหลายแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 9 ในเรื่องของการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สร้างโอกาสในการแบ่งปันประโยชน์อันเกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งให้การคุ้มครองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านชีวภาพ  
          ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม
          รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.faceboo,com/ประชาสัมพันธ์ สพป.กระบี่

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่5 อันดับล่าสุด

      สพป.กระบี่ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย จำนวน 13 อัตรา 18/พ.ค./2563
      ผอ.สพป.กระบี่ ย้ำยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนขนาดเล็กให้สูงกว่าระดับชาติ ในการประชุมส่งต่อนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ ทีมเสือใต้ 14/พ.ค./2563
      สพป.กระบี่ ประชุมส่งต่อนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สู่การปฏิบัติ ทีมสิงห์เหนือ 12/พ.ค./2563
      สพป.กระบี่ ประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 5/พ.ค./2563
      สพป.กระบี่ ร่วมกับ อบจ.กระบี่ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ประชุมเตรียมร่วมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 5/พ.ค./2563