[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศปี 61
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

  

  หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
เรื่อง : จังหวัดกระบี่จัดอบรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จำนวน 350 คน จาก 50 โรงเรียน
โดย : patcharee
เข้าชม : 616
จันทร์ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  อำเภอเมืองกระบี่  นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานเปิดการอบรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ) ให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 50 โรงเรียน จำนวน 350 คน ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 42  โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู  โรงเรียนละ 1 คน และนักเรียน 5 คน เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน สร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เยาวชน ประชาชนให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และมีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดแหล่งเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดำเนินการอบรมจำนวน 1 วัน ในรูปแบบการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้จริง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดกระบี่ และที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง และนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรให้ความรู้
          นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ กล่าวว่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้รับงบประมาณจากจังหวัดกระบี่ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดำเนินการจัดอบรมให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดกระบี่ 50 โรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้ ครู  บุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนในจังหวัดกระบี่ มีจิตสำนึกรักต้นไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ และได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมและศึกษาดูงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมต่อไป  เนื่องจากจังหวัดกระบี่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในอันที่จะให้ประชาชน เยาวชนได้เห็นความหลากหลายแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 9 ในเรื่องของการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สร้างโอกาสในการแบ่งปันประโยชน์อันเกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งให้การคุ้มครองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านชีวภาพ  
          ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม
          รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.faceboo,com/ประชาสัมพันธ์ สพป.กระบี่

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่5 อันดับล่าสุด

      สพป.กระบี่ เป็นศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย ผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ 12/มิ.ย./2562
      สพป.กระบี่ ประชุมปฏิบัติการจัดทำสถิติข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระบบ DMC (Data Management Center) ประจำปี 2562 6/มิ.ย./2562
      สพป.กระบี่ รับการติดตามจาก สพฐ.ที่ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ศึกษาสภาพการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Focus Group) 30/พ.ค./2562
      สพป.กระบี่ ประชุมคณะทำงาน ITA เตรียมประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 28/พ.ค./2562
      สพป.กระบี่ ร่วมกับ สพม.เขต 13 (กระบี่) อบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดกระบี่ 27/พ.ค./2562