[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

  หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
เรื่อง : สพป.กระบี่ ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”
โดย : patcharee
เข้าชม : 630
พุธ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ นางสาวจิราย์  วรฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ปีการศึกษา 2561    ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนรวม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานของนักเรียนตามลักษณะของการจัดการเรียนรวม เช่น จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เตรียมความพร้อมในการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ   และสามารถดำเนินการคัดกรองความพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุมฯ ประกอบด้วย  ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบการศึกษาพิเศษ และพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 160 คน ได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ประธานศูนย์พัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 วัน วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ในรูปแบบการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของความพิการ การคัดกรอง แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ IEP 
          นางศุลีมาศ  เล็กกุล ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม กล่าวว่า ผู้พิการที่จะได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาต้องได้รับการคัดกรองตามแบบที่กำหนด ผู้ดำเนินการคัดกรองต้องได้รับการอบรมวิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาก่อนปฏิบัติหน้าที่ จึงกำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ และมีทักษะในการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา จะส่งผลให้บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาได้รับการรับรองว่าเป็นคนพิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา และได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครอบคลุมและทั่วถึงต่อไป จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากร มีองค์ความรู้และแนวทางในการเปลี่ยนผ่านเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาคัดกรองและดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่5 อันดับล่าสุด

      สพป.กระบี่ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้ New DLTV 19/ส.ค./2562
      สพป.กระบี่ รับการนิเทศและติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษารอบระยะ 4 เดือน จากผู้ชำนาญการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 19/ส.ค./2562
      สพป.กระบี่ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Computing science) ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 14/ส.ค./2562
      สพป.กระบี่ เร่งขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8/ส.ค./2562
      สพป.กระบี่ รับการนิเทศและติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผู้ชำนาญการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 25/ก.ค./2562