[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

  หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
เรื่อง : สพป.กระบี่ ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โดย : patcharee
เข้าชม : 350
อังคาร ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายยุทธนา  จินดา   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เพื่อพิจารณาร่างประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  ร่างมาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับติดตามการรับนักเรียน ร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เรื่องให้ผู้ปกครองส่งเด็กเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ และร่างเรื่องการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562    รวมถึงพิจารณาโรงเรียนที่จะขอเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์) จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ  บ้านบางเจริญ  บ้านคลองแห้ง และบ้านเกาะปอ  ซึ่งมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างทั้ง 4 เรื่อง ในส่วนของการขอเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาฯ จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่พิจารณาเห็นชอบต่อไป
                นายยุทธนา  จินดา  กล่าวว่า  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่กระบี่ แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยคณะกรรมการรับนักเรียนมีหน้าที่ ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 ของ สพป.กระบี่ รวมถึงการดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกำหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน  การกำหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้  และการให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.กระบี่  แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดการรับนักเรียน
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่5 อันดับล่าสุด

      สพป.กระบี่ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้ New DLTV 19/ส.ค./2562
      สพป.กระบี่ รับการนิเทศและติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษารอบระยะ 4 เดือน จากผู้ชำนาญการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 19/ส.ค./2562
      สพป.กระบี่ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Computing science) ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 14/ส.ค./2562
      สพป.กระบี่ เร่งขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8/ส.ค./2562
      สพป.กระบี่ รับการนิเทศและติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผู้ชำนาญการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 25/ก.ค./2562