[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศปี 61
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

  

  หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
เรื่อง : สพป.กระบี่ ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โดย : patcharee
เข้าชม : 266
อังคาร ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายยุทธนา  จินดา   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เพื่อพิจารณาร่างประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  ร่างมาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับติดตามการรับนักเรียน ร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เรื่องให้ผู้ปกครองส่งเด็กเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ และร่างเรื่องการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562    รวมถึงพิจารณาโรงเรียนที่จะขอเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์) จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ  บ้านบางเจริญ  บ้านคลองแห้ง และบ้านเกาะปอ  ซึ่งมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างทั้ง 4 เรื่อง ในส่วนของการขอเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาฯ จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่พิจารณาเห็นชอบต่อไป
                นายยุทธนา  จินดา  กล่าวว่า  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่กระบี่ แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยคณะกรรมการรับนักเรียนมีหน้าที่ ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 ของ สพป.กระบี่ รวมถึงการดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกำหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน  การกำหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้  และการให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.กระบี่  แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดการรับนักเรียน
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่5 อันดับล่าสุด

      สพป.กระบี่ เป็นศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย ผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ 12/มิ.ย./2562
      สพป.กระบี่ ประชุมปฏิบัติการจัดทำสถิติข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระบบ DMC (Data Management Center) ประจำปี 2562 6/มิ.ย./2562
      สพป.กระบี่ รับการติดตามจาก สพฐ.ที่ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ศึกษาสภาพการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Focus Group) 30/พ.ค./2562
      สพป.กระบี่ ประชุมคณะทำงาน ITA เตรียมประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 28/พ.ค./2562
      สพป.กระบี่ ร่วมกับ สพม.เขต 13 (กระบี่) อบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดกระบี่ 27/พ.ค./2562