[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

  หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
เรื่อง : สพป.กระบี่ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย จำนวน 13 อัตรา
โดย : patcharee
เข้าชม : 233
จันทร์ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

 ////วันที่  18   พฤษภาคม  2563   ที่ห้องประชุมปูดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่               นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ปฐมนิเทศผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่     จำนวน  13  อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกสังคมศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา วิชาเอกละ 1 อัตรา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 3  อัตรา และวิชาเอกคณิตศาสตร์ 8 อัตรา   โดยปฏิบัติตามหลัก Social distancing ในการเว้นระยะห่างทางสังคม การใส่หน้ากากอนามัย การคัดกรองผู้มารายงานตัว
          นายสายัณห์  ไกรนรา กล่าวว่า  ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความภูมิใจที่เป็นครู ยึดนักเรียนเป็นหลักในการทำงาน  โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน หน้างานคือนักเรียน    มีความซื่อสัตย์ สุจริต   ยึดหลักการทำงานตามจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพครู เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและคนทั่วไป มีจิตอาสา  ซึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.กระบี่ มุ่งผลสำเร็จของงานเป็นตัวตั้ง โดยทุกคนมีความสุขในการทำงาน และเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ    โดยน้อมนำเอาพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน     พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยการนำศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9  “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 บ่วง 2 เงื่อนไข มาใช้ในการปฏิบัติงาน ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  เป็นแนวทางกำหนดการดำเนินงานสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และใช้แผนการศึกษาชาติ 20 ปี สู่การสร้างคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ การมีส่วนร่วม เตรียมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 เป้าหมายให้ประสบความสำเร็จ  2 ด้าน  คือ ด้านผู้เรียน 3R8C คือนักเรียนกระบี่สามารถอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 100% และด้านการจัดการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนมีมาตรฐาน ทั่วถึง เท่าเทียม   
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่5 อันดับล่าสุด

      สพป.กระบี่ ประชุมกลั่นกรองโครงการ/แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 13/พ.ย./2563
      สพป.กระบี่ ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ที่เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงาน 13/พ.ย./2563
      สพป.กระบี่ ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13/พ.ย./2563
      สพป.กระบี่ ให้การต้อนรับนายเทวัน พอใจ ที่เดินทางมารายงานตัวรับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.กระบี่ คนใหม่ 13/พ.ย./2563
      สพป.กระบี่ ร่วมพิธีมอบและร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนพระราชทานแก่นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ 13/พ.ย./2563