[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Click ดูประวัติ
นายสมศักดิ์ เกิดสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Click ดูประวัติ
- ว่าง -
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางธิดารัตน์ เม่งบุตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวพนิดา บัวมณี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางบุษบา สิริสงวนศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นางสาวทิพานัน ขุนบุญจันทร์
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร สพป.กระบี่
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
5 : กลุ่มนโยบายและแผน
6 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8 : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
10 : ลูกจ้าง