[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
51 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สุขภาพดี ชีวิตมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 1117 / ดาวน์โหลด : 745 ) เจ้าของ วาทกานต์ รอบคอบ
8/เม.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
52 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีตามวิถีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 1114 / ดาวน์โหลด : 762 ) เจ้าของ นางทิพรัตน์ รักษาธรรม
7/เม.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
53 ผลการใช้เกมการศึกษาที่มีต่อทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดปากปรน ( อ่าน : 1697 / ดาวน์โหลด : 788 ) เจ้าของ นางเนตรนภา จันทร์ทอง
22/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
54 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง ( อ่าน : 1040 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางพจมาน ชูสง
10/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
55 การพัฒนากิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( อ่าน : 1086 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางพจมาน ชูสง
10/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
56 รายงานผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 E) ( อ่าน : 2110 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ศศิธร เทพรัตน์
3/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
57 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองจูด โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ( อ่าน : 2097 / ดาวน์โหลด : 841 ) เจ้าของ นางสุณี อยู่เจริญ
27/ก.พ./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
58 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (7E) เรื่อง น้ำและอากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 2010 / ดาวน์โหลด : 825 ) เจ้าของ นันทวรรณ ชูมนตรี
27/ก.พ./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
59 รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ ชุดพืชน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 1019 / ดาวน์โหลด : 825 ) เจ้าของ นางสาวมะลิ เพชรคง
22/ก.พ./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
60 รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E ( อ่าน : 1162 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ศศิธร เทพรัตน์
25/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
61 รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ( อ่าน : 1114 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางนันทนา แววทองคำ
25/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
62 รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ( อ่าน : 1231 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวชุดาภัทร์ ยืนยง
25/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
63 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( อ่าน : 1057 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวชุดาภัทร์ ยืนยง
25/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
64 รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ( อ่าน : 2391 / ดาวน์โหลด : 862 ) เจ้าของ อังคณา อนุกูล
24/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
65 รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบภาพการ์ตูน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ “ชุดเด็กดี” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่( อ่าน : 1109 / ดาวน์โหลด : 837 ) เจ้าของ นางพรรณี ขวัญหวาน
22/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
66 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 1204 / ดาวน์โหลด : 922 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
8/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
67 รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ( อ่าน : 1919 / ดาวน์โหลด : 862 ) เจ้าของ นางสาวนิภา การประกอบ
24/ธ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
68 รายงานการพัฒนาชุดการเรียน ชุด รักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 1251 / ดาวน์โหลด : 904 ) เจ้าของ นางสาวพิมพา หนูกัน
15/ธ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
69 รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สัปดาห์คุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 ( อ่าน : 3000 / ดาวน์โหลด : 893 ) เจ้าของ นายอภิชาติ ไพลดำ
12/ธ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
70 การพัฒนาความสามารถการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่ม( อ่าน : 1333 / ดาวน์โหลด : 897 ) เจ้าของ นางสัตจะ ธรรมวิสุทธิ์
6/พ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>