[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
51 รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ( อ่าน : 1616 / ดาวน์โหลด : 527 ) เจ้าของ อังคณา อนุกูล
24/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
52 รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบภาพการ์ตูน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ “ชุดเด็กดี” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่( อ่าน : 887 / ดาวน์โหลด : 510 ) เจ้าของ นางพรรณี ขวัญหวาน
22/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
53 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 899 / ดาวน์โหลด : 548 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
8/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
54 รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ( อ่าน : 1425 / ดาวน์โหลด : 543 ) เจ้าของ นางสาวนิภา การประกอบ
24/ธ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
55 รายงานการพัฒนาชุดการเรียน ชุด รักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 1007 / ดาวน์โหลด : 571 ) เจ้าของ นางสาวพิมพา หนูกัน
15/ธ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
56 รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สัปดาห์คุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 ( อ่าน : 2355 / ดาวน์โหลด : 570 ) เจ้าของ นายอภิชาติ ไพลดำ
12/ธ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
57 การพัฒนาความสามารถการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่ม( อ่าน : 1079 / ดาวน์โหลด : 575 ) เจ้าของ นางสัตจะ ธรรมวิสุทธิ์
6/พ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
58 รายงานการสร้างและการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม เรื่อง เกษตรน่ารู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียงวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ( อ่าน : 1740 / ดาวน์โหลด : 599 ) เจ้าของ นายสมชัย ลีสุรพงศ์
17/ต.ค../2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
59 รายงานการสร้างและการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม เรื่อง เกษตรน่ารู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียงวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ( อ่าน : 959 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายสมชัย ลีสุรพงศ์
17/ต.ค../2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
60 รายงานการสร้างและการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม เรื่อง เกษตรน่ารู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียงวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ( อ่าน : 938 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายสมชัย ลีสุรพงศ์
17/ต.ค../2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
61 รายงานการสร้างและการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม เรื่อง เกษตรน่ารู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียงวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ( อ่าน : 931 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายสมชัย ลีสุรพงศ์
17/ต.ค../2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
62 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุดฝึกทักษะขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีเพิ่มเติม)( อ่าน : 1343 / ดาวน์โหลด : 648 ) เจ้าของ นาย อรัญวุฒิ ขวัญเดือน
4/ก.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
63 รายงานการพัฒนาชุดการสอนกีฬาแชร์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโละใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่( อ่าน : 1991 / ดาวน์โหลด : 738 ) เจ้าของ นายรอหีม หมาดเต๊ะ
30/ส.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
64 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2558 ( อ่าน : 1908 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายสุวิทย์ กังแฮ
30/ส.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
65 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1257 / ดาวน์โหลด : 624 ) เจ้าของ นายสมควร บายศรี
27/ส.ค./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
66 การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนบ้านช่องพลี ( อ่าน : 2047 / ดาวน์โหลด : 679 ) เจ้าของ นายเกื้อกูล กุลชุมภู
1/ส.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
67 การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศด้วยการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( อ่าน : 2214 / ดาวน์โหลด : 669 ) เจ้าของ นายเกื้อกูล กุลชุมภู
1/ส.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
68 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 1238 / ดาวน์โหลด : 657 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
30/ก.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
69 การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) เรื่อง ทัศนธาตุ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 1646 / ดาวน์โหลด : 695 ) เจ้าของ นางขวัญตา วาหะ
14/ก.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
70 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 1658 / ดาวน์โหลด : 729 ) เจ้าของ นางพัชราพร ลิ่มคำ
13/ก.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>