[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
61 รายงานการสร้างและการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม เรื่อง เกษตรน่ารู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียงวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ( อ่าน : 1175 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายสมชัย ลีสุรพงศ์
17/ต.ค../2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
62 รายงานการสร้างและการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม เรื่อง เกษตรน่ารู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียงวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ( อ่าน : 1169 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายสมชัย ลีสุรพงศ์
17/ต.ค../2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
63 รายงานการสร้างและการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม เรื่อง เกษตรน่ารู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียงวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ( อ่าน : 1151 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายสมชัย ลีสุรพงศ์
17/ต.ค../2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
64 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุดฝึกทักษะขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีเพิ่มเติม)( อ่าน : 1756 / ดาวน์โหลด : 960 ) เจ้าของ นาย อรัญวุฒิ ขวัญเดือน
4/ก.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
65 รายงานการพัฒนาชุดการสอนกีฬาแชร์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโละใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่( อ่าน : 2906 / ดาวน์โหลด : 1130 ) เจ้าของ นายรอหีม หมาดเต๊ะ
30/ส.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
66 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2558 ( อ่าน : 2376 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายสุวิทย์ กังแฮ
30/ส.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
67 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1598 / ดาวน์โหลด : 914 ) เจ้าของ นายสมควร บายศรี
27/ส.ค./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
68 การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนบ้านช่องพลี ( อ่าน : 2601 / ดาวน์โหลด : 982 ) เจ้าของ นายเกื้อกูล กุลชุมภู
1/ส.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
69 การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศด้วยการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( อ่าน : 2857 / ดาวน์โหลด : 979 ) เจ้าของ นายเกื้อกูล กุลชุมภู
1/ส.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
70 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 1457 / ดาวน์โหลด : 960 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
30/ก.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
71 การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) เรื่อง ทัศนธาตุ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 2308 / ดาวน์โหลด : 1022 ) เจ้าของ นางขวัญตา วาหะ
14/ก.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
72 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 2014 / ดาวน์โหลด : 1046 ) เจ้าของ นางพัชราพร ลิ่มคำ
13/ก.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
73 รายงานการประเมินโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านควนใต้ อำเภอคลองท่อม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ( อ่าน : 1583 / ดาวน์โหลด : 981 ) เจ้าของ นายพรชัย สัสดีเดช
23/มิ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
74 วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย : การสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม( อ่าน : 1574 / ดาวน์โหลด : 997 ) เจ้าของ นางสาวปภัสรา หาวอ และคณะ
22/มิ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
75 แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 1392 / ดาวน์โหลด : 254 ) เจ้าของ นางสาววิลาวรรณ ศรีคุ้ย
22/มิ.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
76 แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 1213 / ดาวน์โหลด : 257 ) เจ้าของ นางสาววิลาวรรณ ศรีคุ้ย
22/มิ.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
77 แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 1214 / ดาวน์โหลด : 248 ) เจ้าของ นางสาววิลาวรรณ ศรีคุ้ย
22/มิ.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
78 แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 1363 / ดาวน์โหลด : 237 ) เจ้าของ นางสาววิลาวรรณ ศรีคุ้ย
22/มิ.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
79 แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 1054 / ดาวน์โหลด : 222 ) เจ้าของ นางสาววิลาวรรณ ศรีคุ้ย
22/มิ.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
80 แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1850 / ดาวน์โหลด : 231 ) เจ้าของ นางสาววิลาวรรณ ศรีคุ้ย
22/มิ.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>