[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

  หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
เรื่อง : สพป.กระบี่ เป็น 1 ใน 15 จุดทั่วประเทศได้รับการคัดเลือกจาก สสวท. ให้เป็นศูนย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณครูผู้สอนเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา
โดย : patcharee
เข้าชม : 39
พุธ ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563  ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่  นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้รับมอบหมายจาก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณครูผู้สอนเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3  จำนวน 100 คน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยีให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ต่อไป มีนายพรชัย  ช่วยเอียด ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ ซึ่งได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติให้เป็นวิทยากรจาก สสวท. พร้อมคณะวิทยากรจาก สสวท. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็น 1 ใน 15 จุด ทั่วประเทศที่ สสวท.คัดเลือกให้เป็นศูนย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณครูผู้สอนเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา

ทั้งนี้  จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้มาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยเพิ่มเติมสาระที่ 4 เทคโนโลยี ซึ่งมีวิชาวิทยาการคำนวณ (Computing Science) ที่ประกอบด้วยองค์ความรู้หลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การแก้ปัญหา Coding การใช้ตรรกะ 2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหา  3. การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน  ซึ่งจากการประกาศใช้หลักสูตรใหม่มาแล้วตั้งแต่ปี 2561 และจากการสำรวจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พบว่า ครูทุกระดับชั้นส่วนใหญ่สอนวิทยาการคำนวณไม่ครบทุกเนื้อหา และครูยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาเท่าที่ควร  ซึ่งในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ สสวท. ได้คัดเลือกให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นศูนย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยาการคำนวณครูผู้สอนเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็น 1 ใน 15 จุดทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรละ 100 คน  ได้แก่ หลักสูตรที่ 1 จัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (Coding for grade 1-3 Teacher ; C4T-2)  วันที่ 10-11  ตุลาคม  2563  หลักสูตรที่ 2 จัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (Coding for grade 4-6 Teacher ; C4T-3)  วันที่ 17-18  ตุลาคม  2563  ณ  โรงเรียนอนุบาลกระบี่  ถนนกระบี่ หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่5 อันดับล่าสุด

      ผอ.สพป.กระบี่ เน้นย้ำรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในการเขียนแผนปฏิบัติการ สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 16/ต.ค../2563
      สพป.กระบี่ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 15/ต.ค../2563
      สพป.กระบี่ เป็น 1 ใน 15 จุดทั่วประเทศได้รับการคัดเลือกจาก สสวท. ให้เป็นศูนย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณครูผู้สอนเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา 14/ต.ค../2563
      สพป.กระบี่ ต้อนรับคณะบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 1 ที่เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการสำนักงาน 14/ต.ค../2563
      สพป.กระบี่ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคุณธรรรมและความโปร่งใส และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ของ สพป.ชุมพร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14/ต.ค../2563