[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
Click ดูประวัติ
นายนัทธพงศ์ สืบพันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Click ดูประวัติ
นางสาววิมล กาพย์เกิด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสมเจียด คงภักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางกนกวรรณ ปัญญา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางญาณีศมน ทวีทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางยุพา รัตนพรหม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางวรรณอนงค์ พลคช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายทองดี รักษ์ศรีทอง
นิติกรชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางวิไลวรรณ เจียวก๊ก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวศศิธร เพชรมี
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร สพป.กระบี่
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
5 : กลุ่มนโยบายและแผน
6 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8 : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
10 : ลูกจ้าง