[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

แผนผังหน่วยงาน
�ลุ่มบริหารงาน�ารเงินฯ
Click ดูประวัติ
นายเชิงชาย อรุณแสง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
Click ดูประวัติ
นางแสงระวี แซ่ตั๋น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายชัยวัฒน์ ส่งแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางวรรณา ศรีชู
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสุนิสา เอ่งฉ้วน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นางสมใจ ศรีงาม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายกมลธรรม ขนาน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นางสาวอักษร จารุกิตติยุทธ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นางสาวประภาภรณ์ สารสุวรรณ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นางสาวอรพรรณ บุญพรัด
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม
Click ดูประวัติ
นายพิศุทธิ์ สังฆโร
พนักงานราชการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร สพป.กระบี่
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
5 : กลุ่มนโยบายและแผน
6 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8 : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
10 : ลูกจ้าง