[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

แผนผังหน่วยงาน
�ลุ่มส่งเสริม�ารจัด�ารศึ�ษา
Click ดูประวัติ
นายสมศักดิ์ เกิดสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Click ดูประวัติ
- ว่าง -
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางธิดารัตน์ เม่งบุตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวพนิดา บัวมณี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางบุษบา สิริสงวนศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นางสาวทิพานัน ขุนบุญจันทร์
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร สพป.กระบี่
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
5 : กลุ่มนโยบายและแผน
6 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8 : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
10 : ลูกจ้าง