[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รูปแบบการบริหารกระบวนการนิเทศภายในด้วยกระบวนการ PLC ( อ่าน : 344 / ดาวน์โหลด : 86 ) เจ้าของ นางชดช้อย นวลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสาร
8/ต.ค../2563
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
2 การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดบางโทง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2562 ( อ่าน : 206 / ดาวน์โหลด : 73 ) เจ้าของ นางสาววันทนา ปิติ
19/ก.ย./2563
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
3 ข.ป.หัวใจลอยฟ้า ( K.P. Reach the sky By STEAM Model ) ( อ่าน : 165 / ดาวน์โหลด : 59 ) เจ้าของ นายศุภชัย ทวีสุข
15/ก.ย./2563
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
4 การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านเขาติง ปีการศึกษา2562 ( อ่าน : 316 / ดาวน์โหลด : 103 ) เจ้าของ โรงเรียนบ้านเขาติง
24/ส.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ปีการศึกษา 2561( อ่าน : 822 / ดาวน์โหลด : 262 ) เจ้าของ นายสุวิทย์ กังแฮ
20/มี.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ ( อ่าน : 928 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางชนิตา ปัญจนาพงศ์ชัย
15/มี.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้ ( อ่าน : 554 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางอุไรย์ เพ็งแก้ว
9/มี.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓ ด้วยวิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ( อ่าน : 744 / ดาวน์โหลด : 241 ) เจ้าของ โรงเรียนบ้านท่าบันได
6/มี.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง ( อ่าน : 716 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางพจมาน ชูสง
25/ม.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด 9 เดินตามรอยเท้าพ่อ เปิดโลกภูมิศาสตร์ ( อ่าน : 983 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสรารีย์ เฉลิมรุ่งโรจน์
1/ก.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม ( อ่าน : 977 / ดาวน์โหลด : 162 ) เจ้าของ นายมนต์ชัย ไวมาตย์
1/ก.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม “ตามพรลิงค์ถิ่นเมืองคอน” ( อ่าน : 1378 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางรัชกร ชีช้าง
26/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยกลวิธีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ( อ่าน : 726 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางรัชกร ชีช้าง
25/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย ( อ่าน : 605 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ เยาวเรศ ผิวเหมาะ
19/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 การพัฒนารูปแบบการสอน ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ของเยเกอร์ ( อ่าน : 768 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ เยาวเรศ ผิวเหมาะ
19/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม “วิถีไทยวิถีพอเพียง” ( อ่าน : 610 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวชุดาภัทร์ ยืนยง
17/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ( อ่าน : 396 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวชุดาภัทร์ ยืนยง
17/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 พลวัตทางภาษาสู่การทัศนาในยุคดิจิทัล โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม( อ่าน : 565 / ดาวน์โหลด : 271 ) เจ้าของ เด็กหญิงณัฐณิชา ทัพโยธา และคณะ
8/ก.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 การประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านห้วยสาร ( อ่าน : 1006 / ดาวน์โหลด : 462 ) เจ้าของ นางชดช้อย นวลกุล
28/มิ.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 1605 / ดาวน์โหลด : 554 ) เจ้าของ นางสาววาสนา หลังปูเต๊ะ
7/พ.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>