[ wipaporn ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นางวิภาพร จันทร์แจ่มศรี
ชื่อเล่น : 
แอ๋ว
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
15/3/2517
อายุ : 
43
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
krupaporn87@gmail.com  
ที่อยู่ : 
196
อำเภอ : 
]ลำทับ
จังหวัด : 
กระบี่
รหัสไปรษณีย์ : 
81190
เบอร์โทรศัพท์ : 
0817284409
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาโท