[ paksit464@gmail.com ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ปกาศิต จีนอ่อน
ชื่อเล่น : 
เฉิน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
15/11/2543
อายุ : 
17
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
paksit464@gmail.com  
ที่อยู่ : 
380 หมู่ 1 ต.หนองทะเล
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
กระบี่
รหัสไปรษณีย์ : 
81180
เบอร์โทรศัพท์ : 
0925162931
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย