ชื่อ - นามสกุล :นายบำรุง ฤทธิรัตน์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :ถ.กระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร สพป.กระบี่
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารการศึกษา