ชื่อ - นามสกุล :นายสนิท สิงห์โต
ตำแหน่ง :พนักงานอัดสำเนา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :089-589481
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้าง
หน้าที่ในกลุ่ม :