ชื่อ - นามสกุล :นายประเสริฐ อุสส่าห์กิจ
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้าง
หน้าที่ในกลุ่ม :