ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจันทร์ทิพย์ เม่งบุตร
ตำแหน่ง :พนักงานรักษาความสะอาด
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้าง
หน้าที่ในกลุ่ม :