ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจันทร์ทิพย์ เม่งบุตร
ตำแหน่ง :พนักงานรักษาความสะอาด
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0836369141
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :