ชื่อ - นามสกุล :นายประมวล ลิ่มสกุล
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0899088508
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้าง
หน้าที่ในกลุ่ม :