ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนุชรินทร์ คุยม่วงพันธ์
ตำแหน่ง :เลขานุการ ผอ.สพป.กระบี่
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0833362979
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :