ชื่อ - นามสกุล :นางนิรามัย จิ๋วแหยม
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0899719669
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :