ชื่อ - นามสกุล :นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0815351928
Email :