ชื่อ - นามสกุล :นายไชยวุฒิ จงรักวิทย์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0895890997
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :