ชื่อ - นามสกุล :นายเชิงชาย อรุณแสง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0817976361
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :