ชื่อ - นามสกุล :นายไพโรจน์ บุตรแขก
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0857823117
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม :