หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ลงนามตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนในเขตซุ่นเต๋อ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 3 โรงเรียน แลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน
โดย : patcharee
อ่าน : 2479
พุธ ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม  2559 ที่โรงเรียนอนุบาลกระบี่  นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายวิรัช  เกี่ยวข้อง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลกระบี่   นายสุเทพ  เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียน ในเขตซุ่นเต๋อ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 8 คน ประกอบด้วย โรงเรียนสาธิตต้าเหลียง  ฝ่ายประถมศึกษา  โรงเรียนอนุบาล (ศิลปะ) ซันชายน์ และโรงเรียนอนุบาลนานาชาติเล่อเอ๋อ   พร้อมกับได้ทำข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน เพื่อเป็นโรงเรียนคู่พัฒนาแบบครบวงจร  โดยมีคุณชลธิชา  พยัคฆ์พงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมเป็นสักขีพยาน
          นายสุเทพ  เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่  กล่าวว่า การทำ MOU ข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ในครั้งนี้ ตกลงความร่วมมือในเรื่องของการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาไทย และเรียนรู้ศึกษาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ  รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ 
การสนับสนุนแลกเปลี่ยนครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาตนเอง  สนับสนุนด้านการบริหารจัดการ การแลเปลี่ยนนักเรียน ครู และวิทยากรด้านการศึกษา ให้การสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการจัดกิจกรรมของโรงเรียนทั้งสองประเทศในอนาคต และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย และกระทรวงการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการดำเนินการผ่านผู้ประสานงานจาก ที่ปรึกษาด้านการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน บริษัท อินโนเวทีฟ จำกัด     
                                                                                         ข่าว/ภาพ....พัชรี  ชอบงาม