หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : ชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์มอบอาคารเรียนไทยซิกข์อุปถัมภ์ 30 มูลค่า 500,000 บาท(ห้าแสนบาท) น้อมถวายเป็นพระราชกุศลและฉลองสิริราชสมบัติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 70 พรรษาให้กับโรงเรียนบ้านคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
โดย : patcharee
อ่าน : 2897
อาทิตย์ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2559
พิมพ์ 

   เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 นายกมล สิงห์สัจจะกุล ประธานชมรมไทยชิกซ์อุปถัมภ์ ได้ทำพิธีมอบ “อาคารไทยซิกซ์อุปถัมภ์ 30”  มูลค่า 500,000 บาท น้อมถวายเป็นพระราชกุศลและฉลองสิริราชสมบัติในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์สมบัติครบ 70 ปี โดยมีนางสุจิตรา  พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานรับมอบ ณ โรงเรียนบ้านคลองยาง ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
    เวลา 13.00 น. นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ภาค 7 ประธานในพิธีฯ เปิดกรวยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา โดยมีว่านายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กล่าวต้อนรับ ต่อจากนั้น นายยศสุวรรณ อนันต์ถวัลเลิศ ตัวแทนชมรมไทยซิกซ์อุปถัมภ์ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการสร้างอาคารไทยซิกซ์อุปถัมภ์ว่า ชมรมไทยซิกซ์อุปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2552 ประกอบด้วยชาวไทยเชื้อสายอินเดีย หรือชาวไทยซิกซ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลนด้านอาคารเรียน มีเป้าหมายที่จะสร้างน้อมถวายเป็นพระราชกุศลจังหวัดละ 1 หลัง ปัจจุบันได้สร้างไปแล้ว 33 หลัง โดยอาคารของโรงเรียนบ้านคลองยาง ก่อสร้างเป็นหลังที่ 30 จึงใช้ชื่อว่า “อาคารไทยซิกซ์อุปถัมภ์ 30”
  นายศักดา สัจจะมิตร  กล่าวว่า  “อาคารไทยซิกซ์อุปถัมภ์ 30” โรงเรียนบ้านคลองยาง เป็นอาคารกว้างภายใน 6 เมตร ระเบียงทางเดิน 2 เมตร ยาว 20 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 360 ตารางเมตร พร้อมห้องส้วม 2 ห้อง นอกจากนั้นนายศักดา สัจจะมิตร ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยาง จากนั้นคณะชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์ได้ร่วมพิธีสวดขอพรตามหลักศาสนาซิกข์ พร้อมทั้งทำพิธีตัดริบบิ้นผ้าแพรคลุมป้ายอาคารเรียนคณะชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของอื่นๆ ให้แก่นักเรียน
                                          ข่าว...พัชรี  ชอบงาม / ภาพ...เครือข่ายประชาสัมพันธ์..จากประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่