หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ จัดประชุมเสวนาการจัดการศึกษานอกระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ
โดย : patcharee
อ่าน : 3328
ศุกร์์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
พิมพ์ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นายธีร์  สังขสัญญา นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่   เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนา สถานศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดกระบี่  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบให้มีความเข้มแข็ง  และมีประสิทธิภาพโดยนายพรชัย พิศาลสิฐกุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบประเทศไทย เข้าร่วมเสวนา ละนายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  กล่าวต้อนรับคณะผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดกระบี่ 
                                                        ข่าว...พัชรี  ชอบงาม / ภาพ...ประพันธ์  เกี่ยวพันธ์