หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : โรงเรียนอุตรกิจ จัดโครงการเดย์แคมป์ (Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2559 นักเรียนชั้นอนุบาล 2 เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย : patcharee
อ่าน : 1890
จันทร์ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
พิมพ์ 

วันที่ 6 มีนาคม 2560 ที่โรงเรียนอุตรกิจ  อำเภอเมืองกระบี่  นางอาภาพรรณ  แสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานเปิดโครงการ เดย์แคมป์ (Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2559 นักเรียนชั้นอนุบาล 2  โรงเรียนอุตรกิจ  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาล 2 จำนวน  94  คน พร้อมตัวแทนผู้ปกครอง จำนวน 12 คน เข้าร่วมกิจกรรม  เป็นการสรุปผลพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาล  2 และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้วยการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน   ทั้งกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายและจังหวะ กิจกรรมทักษะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมประกอบอาหารเสริม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน  พบว่า นักเรียนมีความพร้อมในการจะเข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และสามารถนำความรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย 
                                                       ข่าว...พัชรี  ชอบงาม / ภาพ...สมศักดิ์  เกิดสุข

                                                      ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com / ประชาสัมพันธ์ สพป.กระบี่