หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : โรงเรียนอุตรกิจ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 2
โดย : patcharee
อ่าน : 2792
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

วันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมืองกระบี่ นายชุมพล  อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ  เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย  ที่จบการศึกษาชั้นอนุบาล 2  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนที่จบการศึกษามีความภาคภูมิใจในการเรียน และ สถาบันที่จบมา และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษาระดับปฐมวัย อีกทั้งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนอีกด้วย เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนอุตรกิจ ผู้ปกครองนักเรียนร่วมแสดงความยินดี 
                                               ข่าว...พัชรี  ชอบงาม / ภาพ...สมศักดิ์  เกิดสุข
                                               ภาพเพิ่มเติม...www.facebook.com//ประชาสัมพันธ์ สพป.กระบี่