หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : โรงเรียนบ้านบกห้อง จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 2 และนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : patcharee
อ่าน : 2976
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
พิมพ์ 

วันที่  22  มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบกห้อง อำเภอเหนือคลอง นายวีระกุล  กุลแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกห้อง  เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย  ที่จบการศึกษาชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และจัดกิจกรรม “พี่อำลาน้อง” ระหว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความผูกพันระหว่างพี่และน้อง และนักเรียนที่จบการศึกษามีความภาคภูมิใจในสถาบันที่จบมา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษา อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนอีกด้วย เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลในการเข้าเรียนชั้น ป. 1 และนักเรียนชั้น ป.6 เข้าเรียนต่อชั้น ม.1   โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมแสดงความยินดี 
                                                            ข่าว...พัชรี  ชอบงาม / ภาพ....วีระกุล  กุลแก้ว