หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : ประชุมทางไกล VDO Confernece การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ
โดย : patcharee
อ่าน : 1486
จันทร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์ สพป.กระบี่ นางสาวจิราย์ วรฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามฯ ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference การสร้างความรู้ ความเข้าใจการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมคนไทยสู่ยุค 4.0 โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม
                                        ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม