หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ เป็นเจ้าภาพจัดทำข้อมูลครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร พ.ศ. 2561 เขตตรวจราชการที่ 7
โดย : patcharee
อ่าน : 828
อังคาร ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  พบปะบุคลากรจากเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 7  5 จังหวัด ประกอบด้วย  จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง และตรัง ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  เขตพื้นที่ละ 1 คน ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมตรวจสอบหลักสูตรและรายชื่อครูผู้ลงทะเบียนการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดทำข้อมูล รวบรวมและสรุปจำนวนครูแต่ละหลักสูตร ประสานกับหน่วยพัฒนาครู เพื่อร่วมกันกำหนดรุ่น วันที่อบรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร   ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเขตตรวจราชการ ดำเนินการจัดทำข้อมูลฯ ตามปฏิทินที่ สพฐ.กำหนด  โดยจัดประชุมระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ข่าว...พัชรี  ชอบงาม / ภาพ...วิมล  กาพย์เกิด