หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ ประชุมปฏิบัติการจัดทำสถิติข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระบบ DMC (Data Management Center) ประจำปี 2561
โดย : patcharee
อ่าน : 1423
จันทร์ ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วันที่  31  พฤษภาคม 2561  ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายบำรุง  ฤทธิรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำสถิติข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระบบ DMC (Data Management Center) ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1  โรงเรียนในสังกัด จำนวน 105 คน  ทั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จัดประชุมปฏิบัติการฯ  2 รุ่น รุ่นแรกวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  สำหรับบุคลากรใหม่ที่ยังไม่เคยได้ประชุมปฏิบัติการและจัดทำข้อมูลฯ  รุ่นที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 สำหรับบุคลากรที่เคยเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแล้ว  โดยนางภัทชรี  คีรินทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กลุ่มนโยบายและแผน  พร้อมคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้  
                ซึ่งระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC)   เป็นระบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักนโยบายและแผน  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  ได้จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อการจัดทำสถิติข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ สำหรับสถานศึกษา  แต่เนื่องจากมีความต้องการใช้ข้อมูลที่รวดเร็วจึงต้องมีการพัฒนาการระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย  ดังนั้นจึงได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบเว็บไซต์ขึ้น (Web Application) เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งดำเนินการประชุมปฏิบัติการให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาผู้ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลทุกโรงเรียนได้เข้าใจและเร่งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้แล้วเสร็จ ภายใน วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปี
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์ สพป.กระบี่