หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมสร้างจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดกระบี่
โดย : patcharee
อ่าน : 810
ศุกร์์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมข้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พลโทโกศล  ประทุมชาติ เป็นประธานประชุมสร้างจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกระบี่  และที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 100 คน  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างถูกต้อง  เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยนายบำรุง  ฤทธิรัตน์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  กล่าวรายงาน  มีนายพิเชษฐ์  เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์  รองศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  และนายอุทัย  เกื้อเพชร  ผู้อำนวยการ สก.สค.จังหวัดกระบี่  ร่วมประชุม
          พลโทโกศล  ประทุมชาติ  กล่าวว่า  กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ปัญหาการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)   ในการตรวจสอบกรณีการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการทุกรูปแบบ โดยตนเองพร้อมทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน สำนักงาน สก.สค.จังหวัดต่างๆ  พร้อมทั้งประชุมสร้างจิตสำนึกต่อต้านทุจริตให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้นำไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างถูกต้องต่อไป
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์ สพป.กระบี่