หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : กระบี่ อบรมคูปองครูหน่วยพัฒนาแรก หลักสูตร “จากคุณภาพครูสู่คุณภาพศิษย์” การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ รหัสหลักสูตร 612151016
โดย : patcharee
อ่าน : 1036
อังคาร ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน  2561 ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซนทารา ภูพาโนรีสอร์ท  อำเภอเมืองกระบี่  นางสาววิมล  กาพย์เกิด  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ตรวจเยี่ยมหน่วยอบรมคูปองพัฒนาครู ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดโดยบริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด หลักสูตร “จากคุณภาพครูสู่คุณภาพศิษย์” การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ รหัสหลักสูตร 612151016  มีผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาจำนวน 136 คน  เพื่อให้ครูรู้และเข้าใจแนวคิดและสาระสำคัญของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สามารถจัดการเรียนการสอนและผลงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ และเตรียมความพร้อมและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  เพื่อประกอบการประเมินภายนอกรอบสี่  โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  จัดอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นหน่วยพัฒนาแรกที่จัดอบรมที่จังหวัดกระบี่
 
ข่าว..พัชรี  ชอบงาม / ภาพ...วิมล  กาพย์เกิด