หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.กระบี่ เพิ่มเวลารู้ให้นักเรียนเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นถูกต้องตามขั้นตอนการปฐมพยาบาล
โดย : patcharee
อ่าน : 1087
พุธ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

นายธนากร    ทับไทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแก้ว  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่าเมื่อวันที่   31 กรกฎาคม  2561  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว  จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 102 คน    เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การทำ  CPR และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยที่หมดสติ ที่ถูกต้องตามขั้นตอนการปฐมพยาบาล   นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติจริง สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง  เป็นการสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ ในการช่วยเหลือผู้อื่นที่เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเบื้องต้น ด้วยความห่วงใย   จากจิตสำนึกของตัวเอง ได้เป็นอย่างดี และถูกต้องตามขั้นตอนในการปฐมพยาบาล  โดยได้รับเกียรติจากนางสาวชุติกาญจน์  กำจรจักร์ พยาบาลวิชาชีพ และนายธีระพันธ์  สุวรรณ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ประจำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้ว อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรให้ความรู้
ข่าว...พัชรี  ชอบงาม /ภาพ...ธนากร  ทับไทร