หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โดย : patcharee
อ่าน : 538
พุธ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561  นายชูชาติ ทรัพย์มาก ที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สพฐ. พร้อมด้วย นางลำใย สนั่นรัมย์  ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และนางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ติดตามตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ การดำเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2  และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 มีนายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี นายสุรศักดิ์ หนูพยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 และนายจีรศักดิ์  เจียงจีรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 พร้อมคณะให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงาน จากการลงพื้นที่ทั้ง 2 โรงเรียน
คณะกรรมการติดตาม พบว่า ทั้งสองโรงเรียนดำเนินโครงการอาหารกลางวันได้เป็นอย่างดี โดยใช้โปรแกรม School lunch มาประกอบการจัดทำอาหาร  ใช้วิธีให้ครูผู้รับผิดชอบ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการทำอาหารจากชุมชนในราคาถูกกว่าท้องตลาด หรือซื้อจากผลผลิตของนักเรียนที่ลงมือปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน    นำผลผลิตที่ได้ขายให้กับโครงการอาหารกลางวัน  และจ้างแม่ครัวปรุงอาหาร 
คณะกรรมการ ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะควรให้ สพฐ.ดำเนินการโอนเงินจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัดโดยตรง  เนื่องจากการโอนเงินจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับโรงเรียนช้า  โรงเรียนจะได้รับเงินหลังจากเปิดภาคเรียนแรกไปประมาณ 1 เดือน ซึ่งโรงเรียนจะต้องหาทางบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตั้งแต่เปิดภาคเรียนวันแรก จนกว่าจะได้รับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้การลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สพฐ.: มิติโครงการอาหารกลางวัน เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้กับผู้บริหารระดับสูง  ลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน –  11 กรกฎาคม 2561 เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางของโรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สพฐ. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน รวมทั้งรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม
ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์ สพป.กระบี่