หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ ให้การต้อนรับคณะบุคลากร สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ที่เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
โดย : patcharee
อ่าน : 975
พุธ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วันที่  16  กรกฎาคม  2561   ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   บำรุง  ฤทธิรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   พร้อมคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ นายเกรียงไกร  โกพัฒน์ตา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1    ที่ได้นำคณะบุคลากรในสังกัด จำนวน 45 คน  เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   แนวทางการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร และการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามโครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต และปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม    นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป