หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ ให้การต้อนรับคณะบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 3 ที่เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการ และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
โดย : patcharee
อ่าน : 572
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

เมื่อวันที่  3  ตุลาคม  2561   ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   นายยุทธนา  จินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   พร้อมคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ นายวิศิษฐ์  พิทักษ์ลาวัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 3    ที่ได้นำคณะบุคลากรในสังกัด จำนวน 52 คน  เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   แนวทางการดำเนินงาน  และการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามโครงการการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร และการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต  นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม