หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : ผอ.สพป.กระบี่ เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการจัดสอบ O-NET นักเรียนชั้น ป. 6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนในจังหวัดกระบี่ทุกสังกัด
โดย : patcharee
อ่าน : 508
จันทร์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 1  กุมภาพันธ์  2562  ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ให้กับผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์สอบ O-NET   ในการจัดสอบ O-NET  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562   เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยให้จัดเก็บข้อสอบในห้องมั่นคง 
          ทั้งนี้ สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้กำหนดโครงสร้างในการบริหารจัดสอบให้มีศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินการบริหารการทดสอบ O-NET ของภาคและจังหวัด โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ทำหน้าที่เป็นศูนย์การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดสอบ O-NETนักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 25 สนาม และ ม.3 จำนวน 21 สนาม  ในโรงเรียนภาครัฐ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ทุกโรงเรียน โรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  รวมถึงโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนพระปริยัติธรรม  โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานเดียวกัน ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) องค์กรมหาชน โดยผลการสอบจะนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ และกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกระบี่  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และโรงเรียนต่อไป
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม