หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : หน่วยสันติภาพสหรัฐ (Peace Crops) เยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกหาร
โดย : patcharee
อ่าน : 445
จันทร์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
พิมพ์ 

นางสาวสินีนาฎ  อารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณชัชชญา วัฒนา ผู้อำนวยการโครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา  หน่วยสันติภาพสหรัฐ  ได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียนบ้านโคกหาร  อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่   เพื่อติดตามการดำเนินงานของอาสาสมัครชาวสหรัฐอเมริกาที่ร่วมงานการสอนคู่กับครูไทย ณ โรงเรียน บ้านโคกหาร ครบ 1 ปี เพื่อสำรวจความต่อเนื่องการพัฒนาภาษาของครูไทยและทักษะวิธีการสอนภาษาอังกฤษของครู รวมถึงติดตามความก้าวหน้าด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นของนักเรียน  โดยภาพรวม ผลการติดตามอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งนักเรียน ครู และผู้บริหารสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากครอบครัวอุปถัมภ์ ผู้ใหญ่สุกิจ ปิลวาสน์_ ที่ให้การสนับสนุนดูแลT Mya  
ข่าว...พัชรี  ชอบงาม /ภาพ...สินีนาฎ  อารีย์