หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : [E-office] ที่ ศธ 04013/ว 551 การดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ปีการศึกษา 2561
โดย : krit
อ่าน : 1127
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
พิมพ์ 

[Download] หนังสือ ที่ ศธ 04013/ว 551 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

[Download] 1.การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ(ฉบับสนามสอบส่งให้ศูนย์เครือข่าย)
[Download] 2.รายชื่อโรงเรียนและสนามสอบ ศูนย์สอบ สพป.กระบี่
[Download] 3.จำนวนห้องสอบ
[Download] 4.แนวปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ
[Download] 5.กำหนดการบริหารจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ