หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : [E-office] การรายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนอ่านออกเขียนได้" ทางระบบ e-MES
โดย : krit
อ่าน : 1093
จันทร์ ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
พิมพ์ 

[DOWNLOAD] บันทึกข้อความ
[DOWNLOAD] 1.ผลการประเมิน ป.4 (ภายใน 28 ส.ค.61)
[DOWNLOAD] 2.ผลการประเมิน ป.4 (ภายใน 28 ก.ย.61)
[DOWNLOAD] 3.ผลการประเมิน ป.4 (ภายใน 28 ต.ค.61)
[DOWNLOAD] 4.ผลการประเมิน ป.4 (ภายใน 28 พ.ย.61)
[DOWNLOAD] 5.ผลการประเมิน ป.4 (ภายใน 28 ธ.ค.61)
[DOWNLOAD] 6.ผลการประเมิน ป.4  (ภายใน 28 ม.ค.62)