หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน จังหวัดกระบี่ ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้พื้นฐานการใช้สิทธิเลือกตั้ง
โดย : patcharee
อ่าน : 840
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

นายพรชัย  สัสดีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้พื้นฐานการใช้สิทธิเลือกตั้ง ในชุมชนบ้านศาลาด่าน  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนในเรื่องประชาธิปไตย และให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและชุมชน สามารถถ่ายทอดความรู้ไปให้ครอบครัว เพื่อนบ้าน และคนในชุมชนของตนเอง  เห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง ส.ส. โดยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพในวันที่ 24 มีนาคม 2562  เพื่อกำหนดทิศทางของบ้านเมือง  และนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในระบอบประชาธิปไตย
ข่าว...พัชรี  ชอบงาม / ภาพ...พรชัย  สัสดีเดช