หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ ต้อนรับคณะบุคลากร โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ที่เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : patcharee
อ่าน : 317
อังคาร ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2562   ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ให้การต้อนรับ นางสาวรุ่งทิพย์  พรหมศิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18     ที่ได้นำคณะบุคลากรในสังกัด จำนวน 76  คน  เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   แนวทางการดำเนินงาน  และการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่    เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนด้านวิชาชีพครูให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป