หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน
หัวข้อ : คู่มือการปฏิบัติงาน
โดย : Krabiedu
อ่าน : 1069
พุธ ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา