หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ ให้การต้อนรับรอง ผอ.สพป.พังงา ที่เดินทางมาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการประจำที่ สพป.กระบี่
โดย : patcharee
อ่าน : 704
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562  ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่ นายสุเทพ  เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่    กล่าวต้อนรับพร้อมมอบช่อดอกไม้ให้กับนายชัยยงค์  ตุลารักษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  ที่เดินทางมาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการประจำที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เนื่องจากผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เกษียณอายุราชการ ทำให้ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยมีนายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาเดินทางมาส่งจำนวนกว่า 100 คน และมีผู้ให้การต้อนรับจากกระบี่ จำนวนกว่า 150 คน ประกอบด้วย  คณะผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  คณะผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดกระบี่  และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
          ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปาระถมศึกษากระบี่ มีผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 2 คน และครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 30 กันยายน 2562)   ทำให้ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยไม่ผูกพันการย้ายและการแต่งตั้ง เพื่อประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ 
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม